Rachunkowość a Księgowość

Rachunkowość a Księgowość Rachunkowość jest sformalizowanym systemem zapisu wszelkich zdarzeń gospodarczych, które zachodzą w firmie. Zapis ten umożliwiać będzie uzyskanie, przetwarzanie, informacji i podejmowanie decyzji. Księgowość stanowi podstawowy element rachunkowości. Księgowość jest formą udokumentowania wszelkich zdarzeń gospodarczych w aspekcie pieniężnym. Formy księgowości mogą być bardzo różnorodne. Księgowość nie jest jednolita, a zadania księgowości są różnorakie, między innymi do zadań księgowości zaliczamy: tworzenie sprawozdań, tworzenie analiz finansowych, prowadzenie księgi przychodów i rozchodów. Wszystkie te czynności tworzone są w programach księgowych, które są specjalnym oprogramowaniem dla firm. Najprościej ujmując, księgowość opiera się na sporządzeniu zapisu wszelkich zdarzeń gospodarczych, jakie miały miejsce w firmie, takich jak: sprzedaż, zakup, wypłacanie wynagrodzeń, naliczanie i płacenie podatków, remonty, reklama. Profesjonalne realizowanie księgowości poza biegłą znajomością przepisów prawa, księgowy powinien stać również na straży świadomego podejmowania decyzji oraz nieuleganiu presji z zewnątrz. Zadaniem księgowych jest: stać na straży ścisłego przedstawiania sytuacji finansowej podmiotów, dostarczać rzetelnej informacji zainteresowanym, interdyscyplinarne podejście do problemów. W rachunkowości kwestie etyczne powinno się rozpatrywać na trzech płaszczyznach: indywidualnego kodeksu moralnego, podmiotu, w którym osoba pracuje, oraz społeczności, w której prowadzona jest działalność.