Własną firma szansa czy ryzyko?

Własną firma szansa czy ryzyko? Wszystko, co nowe wydaje się nam na początku trudne i mało atrakcyjne. Wystarczy jednak troszkę czasu, aby oswoić się z dokumentami, księgowością i prowadzić prężną firmę. Wielu z nas zadaje sobie pytanie czy własną firma nie jest zbyt dużym ryzykiem? Naturalnie ryzyko występuje tutaj, ale nie jest tak duże. Tak na prawdę możemy uzyskać spore dofinasowanie, pożyczka ta jest bezzwrotna, czyli po roku czasu od prowadzenia firmy pieniądze stają się naszą własnością, więc nie tracimy majątku. Po drugie nawet, jeśli firma nie będzie dobrze prosperowała wówczas pozostaje nam wkład w postaci maszyn urządzeń, które to możemy po roku sprzedać i uzyskać dochód. Własna firma na pewno nauczy nas dbałości, oraz dobrej organizacji, więc wszystko wychodzi na plus. Jedyne ryzyko wynika z tego, że nie możemy określić, być pewni czy nam się uda. Mogą też w czasie zmienić się potrzeby rynku, więc jest to spora niewiadoma. Warto jednak ryzykować, aby sprawdzić się na rynku pracy i uzyskać nowe doświadczenie zawodowe.

Rachunkowość a Księgowość

Rachunkowość a Księgowość Rachunkowość jest sformalizowanym systemem zapisu wszelkich zdarzeń gospodarczych, które zachodzą w firmie. Zapis ten umożliwiać będzie uzyskanie, przetwarzanie, informacji i podejmowanie decyzji. Księgowość stanowi podstawowy element rachunkowości. Księgowość jest formą udokumentowania wszelkich zdarzeń gospodarczych w aspekcie pieniężnym. Formy księgowości mogą być bardzo różnorodne. Księgowość nie jest jednolita, a zadania księgowości są różnorakie, między innymi do zadań księgowości zaliczamy: tworzenie sprawozdań, tworzenie analiz finansowych, prowadzenie księgi przychodów i rozchodów. Wszystkie te czynności tworzone są w programach księgowych, które są specjalnym oprogramowaniem dla firm. Najprościej ujmując, księgowość opiera się na sporządzeniu zapisu wszelkich zdarzeń gospodarczych, jakie miały miejsce w firmie, takich jak: sprzedaż, zakup, wypłacanie wynagrodzeń, naliczanie i płacenie podatków, remonty, reklama. Profesjonalne realizowanie księgowości poza biegłą znajomością przepisów prawa, księgowy powinien stać również na straży świadomego podejmowania decyzji oraz nieuleganiu presji z zewnątrz. Zadaniem księgowych jest: stać na straży ścisłego przedstawiania sytuacji finansowej podmiotów, dostarczać rzetelnej informacji zainteresowanym, interdyscyplinarne podejście do problemów. W rachunkowości kwestie etyczne powinno się rozpatrywać na trzech płaszczyznach: indywidualnego kodeksu moralnego, podmiotu, w którym osoba pracuje, oraz społeczności, w której prowadzona jest działalność.