Biznesplan

Biznesplan Biznesplan, inaczej plan biznesowy jest dokumentem zawierającym szacunek opłacalności danego przedsięwzięcia gospodarczego. Biznesplan sporządza się w celu starania się o pomoc finansową z zewnątrz firmy lub na przykład na potrzeby własnej firmy bądź na potrzeby uzyskania kredytu, który ma zostać przeznaczony na otwarcie działalności gospodarczej lub na dofinansowanie już istniejącej działalności gospodarczej. Uzyskany kredyt może zostać przeznaczony na przykład na nabycie maszyn czy środków transportu. Biznesplan może zostać napisany przez nas samodzielnie albo możemy skorzystać z profesjonalnej pomocy w postaci firm konsultingowych lub firm doradczych. Biznesplan powinien posiadać podstawowe cechy, takie jak: powinien przedstawiać cel działalności gospodarczej, konkretne i prawdziwe dane, powinien być przejrzysty i prosty w konstrukcji, powinien posiadać realne założenia, które będą możliwe do wykonania, a także elastyczny, który będzie dawał możliwość zmodyfikowania pewnych rzeczy. Struktura biznesplanu sklada się na następujące elementy: strony tytułowej, streszczenia biznesplanu, charakterystyki przedsiębiorstwa, charakterystyki kadry kierowniczej a także personelu przedsiębiorstwa, planu marketingowego, planu organizacyjnego, harmonogramu realizacji przedsięwzięcia, opisu i analizy rynku zbytu, prezentacji nowego przedsięwzięcia,planu finansowego, analizy wrażliwości oraz załączników.